Lars Owesson

Lars bildspråk präglas av stark närvaro och en dokumentär karaktär. Hans sätt att närma sig människan i sina bilder är helt unik, och efter mer än 25 år i branschen är det också detta signum som kunderna aktivt söker. De vänder sig till honom när de vet att det är just detta speciella bildspråk de är ute efter.

Möjligheten att få komma in tidigt i processen är något Lars uppskattar och ser många fördelar med. Att släppa in Lars med sina erfarenheter och kreativa idéer är också något många kunder utnyttjar, de ser hur detta förstärker och utvecklar deras egna idéer, vilket gör slutresultatet starkare.

Människan står oftast i centrum när Lars fotograferar. Att skapa bilder av människor kan antingen ske i naturliga miljöer eller i helt iscensatta, det som förenar bilderna är alltid deras starka känsla av närvaro. När Lars fotograferar produkter sker det på samma sätt, i naturliga eller iscensatta miljöer, men alltid med samma starka närvaro och kontrastrika bildspråk. 

Som en del av redaktionen för Magasinet Kullaliv har Lars mottagit Publishingpriset 2012, 2014 och 2016.


Här finns jag

Stekelgatan 9 F  

212 23 Malmö 

+ 46 705559346


Using Format